Povolání floristů je kreativní Äinnost, pÅ™i které využívají individuální nápady, fantazii i svoji zruÄnost a dovednost. To, že se jejich dílo bude líbit, ovlivňují samozÅ™ejmÄ› i zkuÅ¡enosti a také pomůcky, bez nichž by se aranžmá ani dekorace nezdaÅ™ila. Floristických pomůcek je jistÄ› celá Å™ada, ale základem úspÄ›chu je materiál, jehož vynález byl doslova revolucí v aranžování kvÄ›tin. Aranžovací hmoty OASIS®jsou základem, na kterém můžou floristé bez obav dál stavÄ›t. Jsou k dostání v různých velikostech a v různém tvarovém i barevném provedení.

Aranžovací hmota a další potřeby

Aranžovací hmoty OASIS® spolu s dalšími floristickými potÅ™ebami z produkce americké firmy Smithers-Oasis pÅ™edstavují vysoce kvalitní zboží, jež je v celé šíři sortimentu nabízeno Äeskou firmou Florasis. Ta pÅ™evzala zastoupení na Äeském a slovenském trhu a nabízí tak veÅ¡kerý floristický materiál této znaÄky jak ve své kamenné prodejnÄ›, tak i prostÅ™ednictvím internetového prodeje. Specializovaný e-shop si klade za cíl maximálnÄ› usnadnit vÅ¡em zájemcům o kvalitní floristické potÅ™eby jejich nakupování.