Kdo z vás není zrovna kovaný v oboru stavebnictví, může se domnívat, že štětovnice má cosi společného s nátěry a povrchovou úpravou, resp. s nějakými štětci. Pochopitelně je to jen podobný výraz, nejedná se ani o štětce, ani o štětiny nebo štětky, ale o speciální profilovanou ocel, která se využívá pro zakládání pozemních staveb nebo pro zpevnění či zabezpečení prostředí u vodních staveb.

Český Krumlov

Vodní stavby využívají štětovnic mtz-servis.cz poměrně často, setkáte se tu s nimi při rekonstrukcích a výstavbách mostních pilířů, nábřežních zdí anebo jezů, které zadržují vodu zejména pro hospodářské účely. Štětovnice je vyrobená tak, aby dokázala odolat náporu tlaku vody a zhutněné výsypky, které zpevňují tyto konstrukce, čímž je pomáhá udržet v kompaktním stavu po dobu mnoha desítek let.

Vltava v Praze

Chcete-li si prohlédnout tento zajímavý materiál zblízka, stačí se v létě vyzout z bot a projít se po některém z jezů na středním toku Lužnice, kde jsou tyto profilované materiály dobře viditelné. Například v Plané nad Lužnicí, jsou štětovnice patrné na spodní hraně pozvolné spádnice jezu, a dobře si to budou pamatovat hlavně vodáci, kteří tudy jez překonávají, přičemž jim zrovna štětovnice (larseny) nejsou příliš nakloněné. Pro vodáky je štětovnice spíše na obtíž, zvláště pro nafukovací plavidla, která se tu mohou protrhnout, ale pro stavební účely a pro zpevnění celé konstrukce jezu jsou skutečně nezbytné a stěží zastupitelné jiným řešením.

Prohlédněte si někdy rekonstruovaný jez zblízka – s larseny (štětovnicemi) se můžete potkat i na nově rekonstruovaných jezech, například na Bečvě na jezu Hranice, na Berounce v Černošicích, na Ostravici na jezu U Žida ve Frýdku-Místku, v Okrouhlicích na Sázavě, na Vltavě na Staroměstském jezu v Praze, v Čenkově u Příbrami a na mnoha dalších místech, která možná přehlížíte, ačkoli kolem nich jedete na kole, autem, nebo se tu procházíte pěšky. Třeba vám ani nedochází, jak záslužnou práci odvádí stavbaři, kteří opravují poškozené a zastaralé mostní konstrukce a jezy, bránící povodním, aby jejich dílo zkázy nebylo tak velké.