Narodil se v roce 1856 a to na Moravě v době, kdy toto území patřilo rodu Habsburků. Působil jako lékař a psycholog.

K Sigmundovi zařídíme metodu volných asociacích. Zde jde o to, že pacient dostane instrukci, aby říkal vše, co mu přijde na mysl, a to i když se jedná o choulostivou či zbytečnou věc. Při pozorném naslouchání těchto asociací může nalézt téma, které je ukryté v jeho nevědomí. Podobné téma potom byl schopný určit i v raných vzpomínkách nebo ve snech. Také musím zmínit tzv. determinismus. To je teorie, že všechny emoce a činy mají svojí prvotní příčinu. O této problematice píše několika svých publikací a to například “Výklad snů” z roku 1900 nebo “Nárys psychoanalýza” z roku 1940
soška u knih

A nyní k nejznámějšímu bodu jeho psychologie, a to k struktuře osobnosti. Podle Freuda se osobnost skládá z třech části. Pomyslné jádro, nebo nejmenší kolečko je tzv. “id” nebo také známo jako “ono”. To je ta nejprimitivnější část osobnosti, která se řídí hlavně principem slasti. To znamená, že usiluje o bezprostřední uspokojení impulzů, a to naprosto bezohledně.

Další částí je EGO. Už jako děti se naučíme, že impulzům nemůže být vždy vyhověno. Ego tedy funguje na principu reality a také jako prostředník mezi ID a Superegem. To je taková naše vnitřní morálka a představa dokonalosti. Vzájemné konflikty mezi těmito části jsou principem vzniku úzkosti.

Freud také říkal, že každý člověk má jisté množství psychické energie, začnou libido, což jen potvrzuje jeho předpoklad, že sexuální pud je primární.
mozek v žárovce

No a v neposlední řadě k jeho teorii o vývoji osobnosti. Ta se podle něj skládá ze stádií psychosexuálního vývoje. První rok života se řadí k orálnímu stádium, v tomto období má dítě největší potěšení z kojení a sání. V druhém roku života postupuje do análního stádia, kde je hlavním principem slasti vyměšování. Za další rok se dítě nachází v obdobím falickém a v této kategorii zůstává až do šesti let. Zvýrazňují se rozdíly mezi dívkou a chlapem a vzniká oidipovský komplex. Tento komplex spočívá v sexuálních impulzech dítěte k opačnému pohlaví svého rodiče. Po vyřešení tohoto komplexu přichází latence, která trvá až do 12 let, to končí příchodem puberty a genitálním stádium.