Asi každý z nás chce Å¡etÅ™it peníze. A pokud tím zároveň pomůžeme životnímu prostÅ™edí, pak rozhodnÄ› není důvod, proÄ se do dané vÄ›ci nepustit.

Jedním z příkladů mohou být solární elektrárny. Ty si v dřívÄ›jších letech získaly pomÄ›rnÄ› znaÄnou oblibu. Slibovaly totiž nezávislost na klasických dodavatelích, a navíc byly považovány za ekologický zdroj energie. SamozÅ™ejmÄ› se pomÄ›rnÄ› brzy zjistilo, že jejich výkon je nedostateÄný na to, aby solární panely zvládly pokrýt běžnou spotÅ™ebu domácnosti. PÅ™esto je tu a tam dodnes najdeme.

fotovoltaika1

Jednou z jejich nezbytných souÄástí jsou i baterie pro solární elektrárny elektrocentraly.cz. Ty se staly nezbytnými, pokud má tento systém alespoň ÄásteÄnÄ› fungovat. Jejich úkolem je akumulovat vyrobenou nespotÅ™ebovanou elektÅ™inu, a schraňovat ji pro pozdÄ›jší použití.

Je samozÅ™ejmÄ› hned jasné, proÄ je takovýto systém nezbytný. PÅ™eci jen, Slunce nesvítí 24 hodin dennÄ›. Navíc ani ve dne je mnohdy zakryto mraky. To je znát pÅ™edevším v zimÄ›, kdy je hodin sluneÄního svitu ménÄ›, než tÄ›ch, kdy je tma.

A právÄ› k nahrazení zimního deficitu sluneÄního svitu mÄ›ly být tyto baterie použity. SamozÅ™ejmÄ›, že je to možné. OvÅ¡em je zde menší háÄek – solární panely zkrátka nezvládnou vyrobit dostatek elektÅ™iny pro to, aby pokryly veÅ¡kerou spotÅ™ebu domácnosti, a jeÅ¡tÄ› dostateÄnÄ› nabily baterie na zimu.

Ano, u velkých solárních elektráren je to možné, avÅ¡ak ty příliÅ¡ ekologické nejsou, neboÅ¥ zabírají cennou plochu, která by mohla být využita například k zemÄ›dÄ›lství, případnÄ› jako biotop chránÄ›ných živoÄichů.

elektrikar4

Je tedy jasné, že solární energie může za souÄasného stavu sloužit pouze jako doplňková. AvÅ¡ak bez baterií by nemohla plnit ani tento úkol. Proto pokud stojíte o to si pokrýt stÅ™echu solárními panely, pak dejte pozor, aby souÄástí byly také kvalitní baterie. Jen tak z nich totiž vytěžíte maximum.