Asi není třeba říkat, že nejen vysoké školy mají trvale nedostatek financí. Ten se navíc prohlubuje díky současné inflaci, způsobené jak pandemií, tak válkou na Ukrajině. Je tedy jen pochopitelné, že vláda hledá řešení, jak jim pomoci. Samozřejmě, lze alokovat více peněz ze státního rozpočtu, avšak vzhledem k současnému státnímu dluhu to není ideální řešení. Tyto finance by totiž chyběly jinde. Proto se mimo jiné navrhuje také zavedení školného i na veřejných školách, prozatím pouze vysokých. Je pravdou, že tento krok by mohl těmto institucím přinést tolik potřebné peníze. Na druhou stranu zde narážíme na pochopitelný odpor veřejnosti, která má pocit, že by se už na vysokou školu nedostal student, který je nadaný, nýbrž ten, který má bohaté rodiče.

 

učebna vysoké školy

 

To je zajisté velmi validní námitka. Koneckonců vzdělání by mělo být přístupno všem, bez ohledu na jejich sociální či majetkovou situaci. Samozřejmě by tento problém mohlo částečně vyřešit stipendium, o které si může student zažádat. Taková koneckonců existují i dnes. Potíž je však v tom, že o nich ví jen málo lidí, a navíc je jejich počet omezen.

 

Důsledkem zavedení školného by tak bylo drastické snížení počtu studentů, kteří se na vysokou školu hlásí. Jistě, většina z nich skončí již v prvním ročníku, avšak to neznamená, že bychom jim neměli dopřát příležitost to zkusit.

 

učící se studentka

 

Bohužel se zdá, že ideální řešení zde neexistuje. Na jedné straně zde máme podfinancované vysoké školy, na druhé studenty, kteří by si, i díky současné ekonomické situaci v naší republice, školné zkrátka nemohli dovolit.

 

Zde je tedy potřeba pečlivě zvážit, které zlo bude nejmenší. Samozřejmě, lze jít i střední cestou a nastavit výši školného poměrně nízkou, alespoň v porovnání se soukromými školami. To však situaci neřeší, neboť univerzity budou stále mít nedostatek peněz, zatímco počet studentů se sníží.

 

Je tedy jasné, že vláda má před sebou nezáviděníhodný úkol. Avšak není pochyb o tom, že současná situace nemůže moc dlouho pokračovat.