Z velké části hudebního umění byla opera vždy cestou k proniknutí do světa hudební krásy. I na této cestě jsou však úskalí, která novému diváku a posluchači působí nesnáze. Takovým úskalím je složitost operního útvaru a přirozeně obtížná vnímavost zejména při sledování opery poprvé.

divadlo, opona

Opera jako prvek mocenské reprezentace

U všech národů světa, ve všech společenských kruzích všech dob vznikaly události, které vzbuzovaly pozornost. Vyprávělo se o nich, mnohdy se vyprávěním přikrášlovaly a po té dále přežívaly jako pověst.

Udržovali je lidé, kteří měli nejen dobrou paměť, ale i schopnost poutavého vyprávění. Tato vyprávění byla prazákladem vzniku literatury, divadla a opery. U opery, která potřebuje kromě zpívajícího hereckého souboru i ansábly, jako jsou sbor, balet, orchestr, rostly náklady za každé představení do té míry, že subvenční deficit vyrovnávající platby vysoko převyšoval částku příjmu. Proto se opery staly brzy po jejich vzniku na konci šestnáctého století součástí mocenské reprezentace. V tomto smyslu byla právě vládnoucí třída i objednavatelem operní tvorby skladatelů.

Opera jako forma revoluční koncepce

Rozvojem divadelní formy v osmnáctém století, tedy i opery, se rozpoznávalo, u jakých děl se objevuje mocnější a výraznější ohlas obecenstva. Tento fakt byl podnětem tvůrčím umělcům k zamyšlení nad dispozicemi a životními stanovisky obecenstva. Od poloviny osmnáctého století se tak v opeře objevují, vedle početného produkce rázu konvenčního, také díla společenské údernosti. Jejich vznik podnítila touha vzbudit v posluchačstvu jeho vlastní přesvědčení. V opeře se tak začaly objevovat i prvky národního cítění, což v době Rakouska – Uherska byl zpočátku rázný počin, ale později se stal běžnou součásti většiny představení například Národního divadla v Praze.
budova opery Sydney

Opera dnes

Zatímco byla opera v druhé polovině dvacátého století divadelním žánrem pro všechny společenské třídy, od počátku jednadvacátého století se operní představení opět stávají výsadou mocenské reprezentace. Je to obrovská škoda, protože opera přes svůj nádech třpytivého bohatství osloví každého, kdo má rád výrazná díla kulturní tvorby.