Domovy pro seniory, dříve zvané jako domovy důchodců jsou určené pro seniory, kteří se z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu nedokážou o sebe postarat ve svém přirozeném domácím prostředí. Věková hranice, od které může být senior do domova přijat je různá a jednotlivé domovy si jí určují sami, zpravidla to bývá 55 let, jsou domovy, které mají nastavenou hranici na 50 let věku žadatele anebo na opak až na 60 let věku.
Zájemce o nastěhování do domova seniorů musí mít podanou žádost, kde vyplní osobní údaje a zpravidla doloží také lékařskou zprávu od praktického lékaře nebo z nemocnice, pokud pobývá delší dobu na oddělení např. LDN. Po provedení sociálního šetření a posouzení způsobilosti může být senior vyzván k nastěhování.
pečovatelka a vozík
V domovech pro seniory je odborný zdravotnický personál, tedy zdravotní sestry a ošetřovatelky, které poskytují seniorům potřebnou péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Do domovů seniorů také pravidelně dochází praktický lékař, některé domy spolupracují také s fyzioterapeuty. Dále bývají součástí týmu také sociální pracovnici a různí aktivizační pracovníci, kteří mají za úkol smysluplně vyplnit náplň dne seniorů podle jejich přání a potřeb Sociální pracovníci pomáhají seniorům s vyřizováním různých úředních záležitostí, s korespondencí a hlavně s tím, aby se senioři cítili v domovech jako ve svém domácím prostředí.
Kromě zdravotní a sociální péče poskytují domovy pro seniory svým klientům také celodenní stravu, která je podávána ve stanovenou dobu několikrát denně. Každý senior se stravuje dle svých možností, jídla odpovídají dietním nárokům a jsou upravena dle potřeb jednotlivých seniorů. Další poskytované služby jsou praní prádla a jeho drobné úpravy a také pravidelný úklid pokojů, koupelen, ale také např. skříní, pokud si to senior přeje.
seniorka a pečovatelka
Domovů pro seniory je v České Republice dostatečné množství. Jsou zde proto, aby senioři, kteří potřebují ve svém každodenním životě dopomoc druhé osoby, strávili podzim svého života kvalitně a důstojně.