Žurnalistika, nebo chcete-li novinařina, je pro mnoho lidí široký pojem. Což v konečném součtu znamená, že se častokrát hází takzvaně do jednoho pytle. Čím kvalitnější a zajímavější článek, tím spíše upoutá pozornost, nebo by tomu tak aspoň mělo být. Jistě, že lze upoutat pozornost na „vějičku“ což jsou někdy až bulvárně vypadající a znějící nadpisy, či sem, nebo tam zmínka nějakého toho slavného jména v perexu, jehož souvislost pak najdete až v poslední větě daného článku. Coby čtenáři, se pak můžeme jen dohadovat, zdali článek skončí na vrcholu pomyslného pytle, či na spodu.mobilní telefon.jpg
Smyslem této místy až přehnané metafory bylo ukázat, že ať chceme nebo ne, média jsou součástí našeho sociálně společenského kolotoče. S rozmachem sociálních sítí, mohou být tedy tématicky mnohem sofistikovanější a lidově řečeno šity na míru. K tomu je však potřeba pracovní síly. Mnohdy v podobě freelancerů, kteří jsou aktivní a dodávají mnohdy, až několik článků denně. Je to výhodná dohoda pro obě strany: média mají aktuální články v rubrikách a dopisovatelé peněžní odměnu. Jedná se prakticky o symbiózní vztah. Proto je pochopitelné, že se novináři budou ohánět, pokud je jim na tento typ svobody a volby jakkoli šáhnuto. A stane-li se to v zemi jako je USA, pak by člověk očekával masivní protesty. S podivem, je však třeba konstatovat, že poněkud pozdě.
Demokratický senátor státu Kalifornie prosadil státní návrh, který v konečném důsledku značně limituje freelancery v jejich efektivitě práce. S číslem maximálně 35 článků ročně, se kalifornským novinářům tak značně snižuje možnost uplatnění na trhu práce. Kritici tohoto zákona poukazují na fakt, že ačkoli smyslem tohoto zákona bylo uvolnit pracovní místa, stane se přesný opak. Zákon navíc není veden na federační úrovni, tudíž zaměstnavatelé mohou tak s klidným svědomím zaměstnávat občany ostatních států. Což je pro stát, který je v posledních letech sužován různými problémy v sociální oblasti alarmující.domácí kancelář.jpg
Žurnalistika, nebo chcete-li novinařina, je pro mnoho lidí široký pojem. Média utváří velkou část naší společnosti, ať už o to stojíme či nikoliv. Demokracie jako politický systém, je založen na schopnosti jedince se orientovat a svou volbou jednat. Budiž, tedy situace ve státu Kalifornie, brána jako odstrašující příklad občanské apatie.